Връзка с нас: +359 897 061 659  +359 890 136 272
    Начало / Датчици

Ако ти се повредят датчици на колата, трябва да ги смениш. Посети Бегачка и ще откриеш такива, от каквито се нуждаеш!

Датчик означава обикновено приемник и същевременно - преобразувател на конкретна измервана физическа величина. Той се състои от елемент, който е силно чувствителен и възприема изменението на мерената физическа величина. Съдържа и елемент, който преобразува неелектрическия сигнал в електрически от чувствителния елемент. 


Датчиците се явяват като комплекс от измервателни преобразуватели. Предназначени са за събиране, за обработка и за подаване на информация към бордовия контролер за състоянието на двигателя.  Никога не пренебрегвайте настъпила повреда в тях! Сменете ги при първи индикации за проблеми